Мисия и визия

 

Мисия

Нашата мисия е непрекъснато да удовлетворяваме изискванията, нуждите и очакванията на клиентите си като им предлагаме висококачествени  продукти, услуги и решения в областта на енергийната ефективност, топлоизолациите,  пожарозащитата и звукоизолациите.

Визия

Стремим се да водим политика на корпоративна социална отговорност като:

Повишаваме конкурентоспособността  чрез създаване и усъвършенстване на нови продукти и изолационни решения за строителството и енергетиката.

Развиваме фирмата в партньорство с нашите служители като изпълняваме различни инициативи и програми за повишаване компетенциите на персонала, подобряваме условията на труд, намаляваме разходването на природните ресурси и опазваме околната среда.

Общуваме открито и отговорно с нашите партньори.

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни