04 Август 2014г.

„Създаване на нов подход и инструменти за подобряване и оптимизиране на формовъчния процес при изработка на полимерни опаковки за фармацевтичната и козметична промишленост“

Във връзка с новото производство на полимерни опаковки, „Химически продукти“ ООД разработи и защити пореден проект към Националния иновационен фонд. Целта на проект „Създаване на нов подход и инструменти за подобряване и оптимизиране на формовъчния процес при изработка на полимерни опаковки за фармацевтичната и козметична промишленост“ е разработване на нов метод и инструмент за подобряване качеството на леенето под налягане в производството на полимерни опаковки. Дейностите включват конструиране и изработване на инструмент за подобряване на формуването в производството на полимерни опаковки, както и експериментиране върху технологична машина на ефекта от прилагане на разработения нов подход и инструмент. Ще се проведат изпитвания на свойствата на полимерния продукт за потвърждаване на ефекта от подобряване на формуването. Това е пореден проект в партньорство между Институт по механика на БАН и „Химически продукти“ ООД в научноизследователската и развойна дейност за повишаване иновативния им капацитет.

 

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни