01 Декември 2018г.

На 28.11.2018 година Ръководството на "Химически продукти" ООД сключи договор за изпълнение на иновационен проект, финансиран по 9-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

На 28.11.2018г. стартира изпълнението на проект „Автоматизиране и роботизиране на производствени процеси за индивидуализирано формоване на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя (АвроХип), финансиран по 9-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. Стратегическата цел е да се повиши иновационния капацитет на „Химически продукти“ ООД в технологии, насочени към автоматизирано и роботизирано производство на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя. Поставените специфични цели са: 1. Придобиване на научни знания за високо автоматизирани и роботизирани процеси за формоване на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя; 2. Конструиране, изработване и тестване на опитни образци за формоване на продукти за хидропонно отглеждане в лабораторна среда. 3. Разработване на технология за преработка на вторични продукти от хидропонно отглеждане като подобрител на почви. 4. Развитие на партньорството между Институт по механика на БАН и „Химически продукти“ ООД в научноизследователската и развойна дейност.

Още...
Страница (2/13): 1 2 3 4 5 6 7 8 9
©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни