Покривни изолации от минерална вата IsolSlope

Покривни изолации предназначени за топлоизолация, шумоизолация и защита от пожар на плоски покриви на бетонови плочи или профилни стоманени конструкции. С този продукт се постига желания наклон на покрива. Максималния наклон е 7 cm / 1 m (7%).

Допълнителна информация:

Техническа характеристика Правила за безопасна работа Инструкции за монтаж
©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни