Топлоизолаци - каширани плочи минерална вата IsolPlate

Топлоизолации от меки, полутвърди и твърди плочи от минерална вата, некаширани и каширани със стъклен воал (бял или черен), алуминиево фолио или крафт хартия. 

Предназначени за звуко- и топлоизолация на вентилационни канали, сгради и промишлено технологично оборудване 

Стандартно решение Меки или твърди плочи от минерална вата, каширани със стъклен воал "с крилца" на две съседни страни. Предназначени за изолация на тавани на закрити паркинги и гаражи.

Предимства на новото решение: 

  • Изолиране (запечатване) на фугите между отделните плочи;
  • Постигане завършен вид на подземните помещения без полагане на дисперсни бои.

Допълнителна информация:

Техническа характеристика Правила за безопасна работа Инструкции за монтаж
©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни