АвроХип


Автоматизиране и роботизиране на производствени процеси за индивидуализирано формоване на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя (АвроХип) 

Разработваната иновация по настоящия проект е насочена към производители на оранжерийна продукция в световен мащаб. Те биха могли да закупят срещу малка инвестиция ноу-хауто и технологията за производство на високо автоматизирани и максимално евтини компактни модулни прототипи, което ще им даде възможност индивидуализирано да произвеждат необходимите им продукти за хидропоника като по този начин увеличат добавената стойност на изделията си.

Стратегическата цел на проекта е повишаване иновационния капацитет на „Химически продукти“ ООД в технологии, насочени към автоматизирано и роботизирано производство на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя.

Специфични цели са:
1. Придобиване на научни знания за високо автоматизирани и
роботизирани процеси за формоване на продукти за хидропонно
отглеждане на зеленчуци и цветя;

2. Конструиране, изработване и тестване на опитни образци
за формоване на продукти за хидропонно отглеждане в
лабораторна среда.

3. Разработване на технология за преработка на вторични продукти
от хидропонно отглеждане като подобрител на почви.

4. Развитие на партньорството между Института по механика на БАН
 и „Химически продукти“ ООД в научноизследователската и
развойна дейност.

 Очаквани резултати от изпълнението на ключовите дейности са:

 - Разработени компактни модулни прототипи, високо автоматизирани и максимално евтини за опитното производство на хидропонни продукти;

 - Ритмично и автоматизирано финално опаковане на готови опитни образци от продукти, готови за експедиция чрез създаване на манипулатор за групово подреждане и пълнене на кашони.

- Автоматизирано формоване и опаковане на опитен образец от продукт "салам" за хидропонна вложка;

- Автоматизирано формоване и опаковане на опитен образец от  продукт – кубче за хидропонно отглеждане на разсад;

 - Автоматизирано изработване и опаковане на опитен образец от продукт „матрак“ за отглеждане и развитие на растение;

Проектът се финансира от Националния иновационен фонд, по договор за финансиране № 9ИФ-02-7/28.11.2018г. и ще се изпълни за период от 18 месеца.

 

 

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни