ОпТО-ТеЗИ

Оползотворяване на технологичния отпадък от производство на минерални термо- и звукоизолационни изделия чрез разработване на нови продукти (ОпТО-ТeЗИ)

Финансиран от Националния иновационен фонд по договор № 5ИФ0258/23.12.2008 г. 

Основна цел на този проект е да се разработи иновативна технология за преработване на отпадъчен материал (минерална вата – технологичен отпадък от производството на комплекти изолационни материали) и реализирането на нови продукти с участието на рециклираната минерална вата.

Специфичните цели:

 • Намиране на подход за преработване на отпадна минерална вата по такъв начин, че да се запазят напълно термоизолиращите й свойства; 
 • Синтезиране и разработване на технологичен модул за смилане на отпадна минерална вата, така че да се постигне желаната големина на мленките; 
 • Повишаване ефективността на производството във фирмата чрез усвояване на безотпадъчни процеси и технологии; 
 • Повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез трансфер на нови технологии и знание за нови продукти; 
 • Повишаване иновативния капацитет на фирмата, чрез усвояване на нови технологии и работа на персонала в иновативни проекти с партньор научно- изследователски организации; 
 • Със създаването на технология за оползотворяване на технологичния отпадък – минерална вата, фирмата ще има готовност за рециклиране на вече изработените и реализирани на пазара продукти от минерална вата след изтичане срока им на годност.
 

Постигнати резултати:

 • Намалени разходи за закупуване на изходна суровина за новите продукти;
 • Намалено количество производствени отпадъци (оползотворяване)
 • Растеж в икономическата ефективност на Химически продукти ООД;
 • Опазване на околната среда в областта (намаляване на складираните в депата на града отпадъци);
 • Два нови продукта за масова и специализирана употреба с добро качество и ниска цена – гранулат и изолационно въже от отпадна вата. 

Проектът бе успешно осъществен в рамките на 24 месеца, от началото на месец януари 2009 г. до края месец декември 2010 г. в партньорство с Института по механика - БАН .

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни