Подобряване на условията на труд

Подобряване на условията на труд в „Химически продукти“ ООД, финансиран от Фонд „Условия на труд“ по договор № 20/01.06.2011 г.

Главната цел на проекта е подобряване на условията на труд в „Химически продукти“ ООД чрез активни мерки за модернизация на производствените помещения.

Конкретни цели:

  1. Намаляване нивата на запрашеност.
  2. Повишаване на температурния комфорт в производствените помещения.
  3. Подобряване на микроклимата.
  4. Обезопасяване на условията на работа.


Реализирани дейности и постигнати резултати:

  • Строително ремонтни работи (СРР) по преграждане и обособяване на цех „Балиране и гранулиране“;
  • Ремонт на хидроизолация на покрив;
  • Доставка и монтаж на вентилационна инсталация в два от цеховете и постигане на нормативно установени нива на запрашеност.
  • Подобряване на параметрите на работната среда.


Проектът бе успешно осъществен в рамките на 4месеца, от началото на месец юни 2011 г. до края месец септември 2011 г.

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни