СТеЗИ

Разработване на специални термо- и звукоизолационни изделия и технология за производството им (СТеЗИ)

Финансиран от Националния иновационен фонд по договор № ИФ-02-44/31.05.2006г.

Основната цел на настоящия проект е създаване на нови технологии за производство на специални термо- и звукоизолационни изделия (СТеЗИ).

Специфични цели:

  • създаване на принципно нови технологии на основата на индустриални изолационни материали;
  • създаване на опитни технологични линии за производство на термо- и звукоизолационни покрития;
  • създаване на опитен център за окачествяване на продукцията и за обучение на кадри;
  • създаване на методики за изпитване на изделията;
  • създаване на участък за опаковка на продукцията.
 

Постигнати резултати:

  • разработени продукти за термо- и звукоизолация с ниска себестойност и гарантирано качество, съобразени със специфичните изисквания на клиентите;
  • навлизане в нови пазарни сегменти.

Проектът бе успешно осъществен в рамките на 30 месеца, от началото на месец юни 2006 до края месец декември 2008 в партньорство с Института по механика - БАН.

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни