ТeХЕТ

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТРЪБИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ“ (ТехЕТ), финансиран от Националния иновационен фонд по договор № 6 ИФ-02-24/15.12.2012г.

Основната цел на проекта е да се разработи технология за  енергоспестяващи тръби за външен монтаж.

Стратегическа цел: Повишаване конкурентоспособността на „Химически продукти“ ООД в технологии, насочени към предлагане на продукти за спестяване на енергия чрез намаляване на топлинните загуби в и извън сградни и промишлени съоръжения.

Специфични цели:

1. Разработване на установки за предварително изолирани твърди и гъвкави тръби.

2. Моделиране и изпитване на топлоизолационните свойства на разработените изолирани тръби.

3. Развитие на партньорството между Институт по механика на БАН и „Химически продукти“ ООД в научноизследователска и развойна дейност за повишаване иновативния капацитет на дружеството.           

Очаквани резултати:              

  1. Разработени експериментални установки за енергоспестяващи предварително изолирани тръби (в полза на „Химически продукти“ООД);
  2. Натрупано знание за топлоизолационните свойства на предварително изолирани тръби в заводски условия (в полза на „Химически продукти“ ООД и Институт по механика на БАН, натрупаното ноу-хау може да бъде предадено на трети лица, които работят в сферата на енергоспестяващи технологии);
  3. Популяризиране на изследователската и развойна дейност в партньорство между представител на МСП и Научно-изследователска организация с подкрепата на Националния иновационен фонд (в полза на двата партньора и трети лица);
  4. Осигурена правна защита на новите технологии/ респективно продукти/ в областта на енергоспестяващи тръби за външен монтаж. (в полза на двата партньора);
  5. Разработена стратегия за развитие на производството на нови енергоспестяващи продукти. (в полза на „Химически продукти“ООД);                 
©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни