31 March 2019

"Химически продукти" ООД взе участие в архитектурно - строителната седмица, ежегодно организирана в Интер Експо център - гр. София Center – София през 2019

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2019 беше най-мащабното от десетилетие издание на изложението и привлече директни участници от два континента – Европа и Азия - включиха се фирми от България, Германия, Италия, Англия, Полша, Китай, Румъния, Турция, Иран.

©2013 Chemical Products Ltd.
Privacy policy